INFOLINIA
+48 735 790 790

WEBINAR CE - OZNACZENIE CE podstawy - Szkolenie dla importerów, agencji celnych, urzędów celnych i producentów

MIEJSCE WEBINARIUM CE - szkolenie w internecie
DATA 19-02-2025
GODZINA 9:00 - 15:00
CENA 1860 złotych netto + 23% VAT
PEŁEN TYTUŁ WEBINARIUM CE (szkolenie CE w internecie):
Znak CE podstawy. Szkolenie opisuje wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia wymagające znaku CE, sprawy importu i granic dla wyrobów wymagających oznaczenia CE. Szkolenie pozwoli na poprawne wypełnianie dokumentów takich jak deklaracja zgodności UE, deklaracja zgodności WE, deklaracja właściwości użytkowych, krajowa deklaracja właściwości użytkowych. Szkolenie pokaże jak przeprowadzać procesy oceny zgodności i jakie dokumenty powinno się wymagać od producentów wyrobów. Szkolenie przydatne zarówno dla producentów, importerów, ale także zakupujących wyroby na Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
 
 
Webinarium znak CE podstawy - przeznaczone jest dla:
 • importerów wyrobów podlegających znakowaniu CE pochodzących spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • upoważnionych przedstawicieli producentów wyrobów podlegających oznaczeniu CE spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • dystrybutorów,
 • producentów,
 • agencji celnych,
 • urzędów celnych.

 

Każdy uczestnik otrzyma:

 • komplet materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej
 • dostęp do STREFY KLIENTA, z której będzie mógł pobrać aktualne przepisy zasadnicze oraz transponujące je przepisy krajowe, grafiki znaków, przykłady dokumentów
 • certyfikat
 • dostęp do specjalnej INFOLINII dla klientów CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

Charakterystyka webinarium - znak CE podstawy:

 • webinarium powstało w oparciu o problemy napotkane codziennie we wdrożeniach jak i doradztwie w zakresie oznaczenia CE, dlatego jest barometrem rynkowego zapotrzebowania,
 • webinarium pod względem przepisów uaktualniane raz w miesiącu,
 • duża ilość przykładów,
 • profesjonalnie przygotowane materiały (w wersji papierowej i elektronicznej), stanowią przewodnik po procesie certyfikacji,
 • szkolenie przygotowywane jak i przedstawione przez pracowników, którzy każdego dnia spotykają się z problemami klientów, przez co wiedzą na jakie informacje zwracać szczególną uwagę.

 

Cele webinarium:

 • przedstawienie możliwości sprowadzania wyrobów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (oznaczonych jak i nie oznaczonych znakiem CE)
 • uporządkowanie wiedzy w zakresie oznaczenia CE,
 • porządkowanie działań niezbędnych do zebrania dokumentacji dla oznaczenia CE,
Plan webinarium - podstawy oznaczenia CE
OZNACZENIE CE podstawy - Szkolenie dla importerów, producentów, agencji celnych, urzędów celnych
 
 
I.            Charakterystyka systemu oceny zgodności obowiązującego w Unii Europejskiej.
 
1.1.        Koncepcja Nowego i Globalnego Podejścia .
1.2.        Standardowe elementy dyrektyw Nowego Podejścia.
1.3.        Przeniesienie dyrektyw Nowego Podejścia na poziom krajowy.
1.4.        Równoczesne zastosowanie dyrektyw.
 
II.           Omówienie ustawy / dyrektywy o systemie oceny zgodności.
 
2.1.        Przepisy ogólne, w tym definicje określone w ustawie.
2.2.        Zakres zastosowania.
2.3.        Zasady nadzoru rynku.
2.4.        Działania związane z nadzorem rynku.
2.5.        Ochrona znaku.
2.6.        System wymiany informacji RAPEX.
 
III.          Omówienie poszczególnych dyrektyw Nowego Podejścia
 
3.1.        Wyroby budowlane - 305/2011
3.2.        Maszyny - 2006/42/WE
3.3.        Urządzenia elektryczne projektowane do użytku w określonych zakresach napięć - dyrektywa 2006/95/WE i 2014/35/UE
3.4.        Kompatybilność elektromagnetyczna - 2004/108/WE i 2014/30/UE
3.5.        Dyrektywa RoHS II i III - 2011/65/WE oraz 2015/863
3.6.        Dyrektywa ekoprojekt - 2009/125/WE
3.7.        Sprzęt i systemy zabezpieczające przeznaczone do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (ATEX) – 94/9/WE i 2014/34/UE
3.8.        Urządzenia dźwigowe – windy - 95/16/WE i 2014/33/UE
3.9.        Urządzenia linowe do przewozu osób - 2000/9/WE
3.10.      Emisja hałasu w środowisku przez urządzenia przeznaczone do użytku poza pomieszczeniami - 2000/14/WE
3.11.      Proste zbiorniki ciśnieniowe - 2009/105/WE i 2014/29/UE
3.12.      Urządzenia ciśnieniowe - 97/23/WE i 2014/68/U
3.13.      Nieautomatyczne urządzenia ważące - 2009/23/WE i 2014/31/UE
3.14.      Instrumenty pomiarowe - 2004/22/WE i 2014/32/UE
3.15.      Sprawność wodnych kotłów grzewczych na paliwa ciekłe lub gazowe - 92/42/EWG
3.16.      Urządzenia medyczne do diagnostyki in vitro – urządzenia diagnostyczne in vitro - 98/79/WE / rozporządzenie 2017/746
3.17.      Urządzenia medyczne - 93/42/EWG / rozporządzenie 2017/475
3.18.      Aktywne wszczepialne urządzenia medyczne – implanty medyczne - 90/385/EWG / rozporządzenie 2017/745
3.19.      Urządzenia spalające paliwa gazowe -urządzenia gazowe – 2009/142/WE
3.20.      Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - 93/15/WE i 2014/28/UE
3.21.      Wyroby pirotechniczne 2007/23/WE
3.22.      Łodzie / jachty rekreacyjne - 94/25/WE i 2013/53/UE
3.23.      Środki ochrony indywidualnej - 89/686/EWG
3.24.      Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych – 1999/5/WE i 2014/53/UE
3.25.      Bezpieczeństwo zabawek - 2009/48/WE
 
IV.          Deklaracja zgodności WE / Deklaracja zgodności UE
 
V.           Zakres odpowiedzialności i zadania producenta / upoważnionego przedstawiciela / importera w procesie. 
              Jak sprowadzić wyrób i nie mieć problemów z Urzędem Celnym.
 
VI.          Jakie obowiązki ma wprowadzający do obrotu i wprowadzający do użytku.
 
VIII.       Forum dyskusyjne, odpowiedzi na pytania

Zgłoszenie uczestnictwa w webinariach dotyczących oznakowania CE przeprowadzonych przez jednostkę - CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

 


MASZ PYTANIA W SPRAWIE WEBINARIUM / SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO WDRAŻANIA OZNAKOWANIA CE
-  ZADZWOŃ tel. 735 790 790  - 

 
W celu dokonania zgłoszenia na webinarium, które dotyczy oznakowania CE, prosimy wypełnić formularz.
Potwierdzenie rejestracji prześlemy na maila, najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego). Jeśli go nie otrzymasz zadzwoń tel +48 735 790 790
Wpłaty za webinarium należy dokonać na 7 dni przed szkoleniem.
 

Jeśli dokonujesz zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych skontaktuj się tel. + 48 735 790 790.

 


 
Pełne namiary do płatności (dane otrzymasz również w potwierdzeniu):
CENTRUM CERTYFIKACJI CECE - Polska ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań, Poland, NIP: PL778-010-31-32, REGON: 004852214
Konto (PLN): PL 21 1140 2004 0000 3902 7782 6750, mBank S.​A, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Poland, skr. poczt. 728; kod SWIFT: BREX PL PW MBK
                    
Tytuł płatności: 
webinarium - data webinarium lub numer faktury pro forma

 

 

Uwaga:
Webinaria dotyczące oznakowania CE prowadzone przez CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, cieszą się dużym zainteresowaniem. Często zdarza się, że dany termin webinarium wyprzedawany jest wcześniej. Prosimy o nie czekanie ze zgłoszeniem do ostatniej chwili.

 
Problem z formularzem:
Jeśli masz problem z przesłaniem poniższego formularza, zadzwoń pod numer +48 61 830 81 81 lub napisz maila na adres: webinaria@ce-polska.pl o następującej treści:
 • tytuł i termin webinarium,
 • imiona i nazwiska uczestników,
 • numer kontaktowy,
 • dane firmy (pełna nazwa, adres, NIP)
 • adres do wysyłki materiałów, 
 • informacja o fakturze proforma jeśli faktura jest konieczna do przelewu

 

WEBINARIUM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY