INFOLINIA
+48 735 790 790
07/01/2019

Szkolenia dotyczące znaku CE – pierwsze półrocze 2019

 

Szkolenie CE dla maszyn. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, niskonapięciowa 2014/35/UE i kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE oraz minimalne wymagania BHP.

 • WARSZAWA – 24.01.2019,          KRAKÓW – 14.02.2019,                POZNAŃ – 21.02.2019,
 • WROCŁAW – 14.03.2019,             ŁÓDŹ – 21.03.2019,                       GDAŃSK – 11.04.2018,
 • WARSZAWA – 18.04.2019,          KATOWICE – 16.05.2019,             SZCZECIN – 23.05.2019,
 • POZNAŃ – 06.06.2019,                RZESZÓW – 13.06.2019,

Więcej informacji tel. +48 735 790 790 oraz na stronie https://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

 

Szkolenie znak CE i znak B dla wyrobów budowlanych. Rozporządzenie 305/2011 oraz przepisy krajowe.

 • WARSZAWA – 25.01.2019,          KRAKÓW – 15.02.2019,                POZNAŃ – 22.02.2019,
 • WROCŁAW – 15.03.2019,             ŁÓDŹ – 22.03.2019,                      GDAŃSK – 12.04.2018,
 • WARSZAWA – 19.04.2019,          KATOWICE – 17.05.2019,             SZCZECIN – 24.05.2019,
 • POZNAŃ – 07.06.2019,                 RZESZÓW – 14.06.2019,

Więcej informacji tel. +48 735 790 790 oraz na stronie https://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

 

Szkolenie znak CE – podstawy. Szkolenie dla producentów, importerów, upoważnionych przedstawicieli, agencji celnych i urzędów celnych.

 • WARSZAWA – 23.01.2019,          KRAKÓW – 13.02.2019,                POZNAŃ – 20.02.2019,
 • WROCŁAW – 13.03.2019,             ŁÓDŹ – 20.03.2019,                      GDAŃSK – 10.04.2018,
 • WARSZAWA – 17.04.2019,          KATOWICE – 15.05.2019,              SZCZECIN – 22.05.2019,
 • POZNAŃ – 05.06.2019,                RZESZÓW – 12.06.2019,

Więcej informacji tel. +48 735 790 790 oraz na stronie https://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

 

Szkolenie znak CE dla zabawek. Dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE.

 • WARSZAWA – 22.01.2019,          KRAKÓW – 12.02.2019,                POZNAŃ – 19.02.2019,
 • WROCŁAW – 12.03.2019,             ŁÓDŹ – 19.03.2019,                       GDAŃSK – 09.04.2018,
 • WARSZAWA – 16.04.2019,          KATOWICE – 14.05.2019,             SZCZECIN – 21.05.2019,
 • POZNAŃ – 04.06.2019,                RZESZÓW – 11.06.2019,

Więcej informacji tel. +48 735 790 790 oraz na stronie https://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce