INFOLINIA
+48 735 790 790

Oświadczenie producenta o jednostkowym zastosowaniu (OPOJZ)

Co to za dokument: oświadczenie producenta o jednostkowym zastosowaniu?

Produkujesz coś jednostkowo, na daną inwestycję, wiesz gdzie wyrób będzie zamontowany skorzystaj z oświadczenia producenta o jednostkowym zastosowaniu i nie nanoś na wyrób ani znaku CE, ani znaku B.

Do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszczone są wyroby budowlane, z wyłączeniem wyrobów, na które mamy normę zharmonizowaną lub europejską ocenę techniczną, wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.

 

Co powinno zawierać oświadczenie producenta o jednostkowym zastosowaniu?

  • nazwę i adres wydającego oświadczenie;
  • nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;
  • identyfikację dokumentacji technicznej;
  • stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami;
  • adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany;
  • miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.

 

Co powinno zawierać indywidualna dokumentacja do oświadczenie producenta o jednostkowym zastosowaniu?

  • opis rozwiązania konstrukcyjnego,
  • charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,
  • a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji.

 

 Oświadczenie producenta o jednostkowym zastsowaniu

 

Tekst dotyczy stanu prawnego dotyczącego przepisów o oznakowaniu CE / znaku budowlanym B / o oznaczeniu UKCA, na dzień 15 kwietnia 2023 – 202304151609 (ostania aktualizacja) – tekst przygotowany przez biuro prasowe organizacji Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Masz dodatkowe pytania skorzystaj z infolinii EPK tel. +48 735 790 790 (poniedziałek – piątek od godziny 8:15 do 15:45). Całość tekstu chroniona jest prawem autorskim i należy do Centrum Certyfikacji CECE-Polska © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.

 

 

 

Przygotował: Jędrzej Borowiak,

Centrum Certyfikacji CECE-Polska

public relations