INFOLINIA
+48 735 790 790

ORGANY NADZORU RYNKU (ZNAK CE)

Organy nadzory rynku (znak CE) - w Polsce główną instytucją nadzoru rynku, stojącą ponad wszystkimi polskimi organami kontrolnymi, jest UOKiK czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Organami wyspecjalizowanymi są:

 

  • Inspekcja Handlowa;
  • Państwowa Inspekcja Pracy;
  • Urząd Komunikacji Elektronicznej;
  • Inspekcja Ochrony Środowiska;
  • Urząd Transportu Kolejowego;
  • Organy Nadzoru Budowlanego
  • Wyższy Urząd Górniczy
  • Urzędy Morskie
  • Inspekcja Transportu Drogowego

 

Urzędy celne nie są organami wyspecjalizowanymi i mogą kontrolować tylko np. czy znak CE został naniesiony, czy do wyrobu dołączono deklarację zgodności WE / deklrację zgodności UE / deklarację właściwości użytkowych i polską instrukcję obsługi. Organy nadzowu rynku mają stosunkowo duże kompetencje, ale niestety niewielką wiedzę na temat oznakowania CE.