INFOLINIA
+48 735 790 790

Kompatybilność elektromagnetyczna (kompatybilność EMC)

Kompatybilność elektromagnetyczna (kompatybilność EMC) – w nomenklaturze dyrektyw Nowego Podejścia, jest to zdolność danego wyrobu (urządzenia) elektronicznego lub elektrycznego do poprawnej pracy w środowisku elektromagnetycznym. Oznacza to, zdolność urządzenia do działania w określonych zakresach zakłóceń oraz wytwarzanie odpowiedniego poziomu zakłóceń, nieszkodliwego dla innych urządzeń, zwierząt domowych i człowieka.

 

Urządzenia zgodne z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC) spełniają następujące kryteria:

  • Nie zaburzają swojej pracy w kontekście zakłóceń.
  • Nie zaburzają pracy innych urządzeń.
  • Są odporne na emisje innych urządzeń (spełniających założenia EMC).   

 

Wymagania odnośnie zaburzeń emitowanych i na które urządzenie ma być odporne określono w przepisach zasadniczych czyli dyrektywie kompatybilności elektromagnetycznej, a w szczególności w normach zharmonizowanych do dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywy EMC). Najnowsze przepisy dyrektywa EMC i aktualny wykaz norm zharmonizowanych >>>KLIKNIJ

Najczęściej używane normy do badań emisji to normy serii EN 61000, EN 55022, EN 55024.

Badania kompatybilności / badania EMC dzielą się na badania związane z emisją (potocznie w języku laborantów zwane badaniami siania) oraz odpornością na zakłócenia. Badania prowadzone są w komorze bezodbiciowej. Największym udziałowcem rynku badań EMC jest Centrum Certyfikacji CECE-Polska.

 

 badania EMC - 2014/30/UE

Rysunek 1 Kompatybilność elektromagentyczna - Badania EMC

 

W badaniu kompatybilności elektromagnetycznej ważne są odporność na zaburzenia przewodzone oraz promieniowane, oraz emisje przewodzone i promieniowane.

Koszty badań EMC rozpoczynają się od 1980 złotych netto + 23% VAT, rzadko przekraczają 22 000 złotych netto. Kluczem do określenia ceny jest budowa urządzenia.

 

Kompatybilność elektromagnetyczna (kompatybilność EMC)  - kiedy urządzenia podlegają pod kompatybilność?

Kompatybilność elektromagnetyczna w nomenklaturze dyrektywy EMC występuje głównie w przypadku urządzeń elektronicznych. Kiedy urządzenie wymaga badań kompatybilności elektromagnetycznej ?

  • Jeśli wyrób zawiera elementy elektryczne i elektroniczne podlega dyrektywie EMC.
  • Jeśli wyrób zawiera elementy czynne takie jak np. tranzystory, układy scalone podlega dyrektywie EMC.
  • Jeśli w wyrobie istnieją parametry regulowane elektronicznie podlega on dyrektywie EMC.
  • Jeśli w urządzeniu mamy przełączanie lub zmiany częstotliwości lub impulsy o dużej amplitudzie podlega ono dyrektywie EMC.
  • Jeśli w urządzeniu powstaje łuk elektryczny podlega ono dyrektywie EMC.
  • Jeśli w urządzeniu powstają duże prądy rozruchowe podlega ono dyrektywie EMC.

 

Szkolenia, które obejmują dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej EMC:

 

 

 

Więcej informacji o dyrektywie EMC – kliknij, lub skorzystaj z infolinii EPK - kliknij