INFOLINIA
+48 735 790 790

Kiedy nie potrzeba CE ?

Pytanie kiedy nie potrzeba CE jest stosunkowo proste. Znak CE jest wymagany kiedy wyrób wprowadzony do obrotu lub udostępniony na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlega pod jakąkolwiek dyrektywę  Nowego Podejścia lub rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie oznakowania CE.

 

Zatem, kiedy nie potrzeba CE ?

Jeśli Twój wyrób nie jest: wyrobem budowlanym, maszyną lub urządzeniem, wyrobem niskonapięciowym, wyrobem podlegających pod kompatybilność elektromagnetyczną, wyrobem elektronicznym, wyrobem radiowym, wyrobem pracującym w atmosferze potencjalnie wybuchowej ATEX, zabawką, urządzeniem ciśnieniowym, prostym zbiornikiem ciśnieniowym, środkiem ochrony indywidualnej, łodzią / jachtem rekreacyjnych, urządzeniem pomiarowym, nieautomatycznym urządzeniem ważącym, wyrobem pirotechnicznym / fajerwerkami, środkami wybuchowymi do użytku cywilnego, urządzeniem spalającym paliwa gazowe, windą, wyrobem medycznym aktywnego osadzenia, wyrobem medycznym używanym do diagnozy in vitro, wyrobem medycznym, urządzeniem od których wymaga się określonego zużycia energii, koleją linową, wodnym kotłem grzewczym, nie wymaga znaku CE. Więcej informacji w przepisach zasadniczych w menu DYREKTYWY.

Znak CE to obowiązek prawny. Jeśli Twój znajduje się w którejś z wyżej wymienionych grup, Twoim obowiązkiem jako producenta lub upoważnionego przedstawiciela jest naniesienie oznakowania CE i wystawienia odpowiedniej deklaracji (deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE/UE, deklaracji właściwości użytkowych).

Znak CE i deklarację nadaje zawsze producent lub jego upoważniony przedstawiciel, nie może być to np. importer czy dystrybutor.

Zatem kiedy nie potrzeba CE ? Zawsze jeśli wyrób nie podlega pod przepisy zasadnicze wymagające oznakowania CE.

Jeśli wyrób nie wymaga oznakowania CE podlega pod dyrektywę o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Więcej informacji – KLIKNIJ.

W sprawach wyjaśnień: „Kiedy CE jest obowiązkowe?” polecamy także Europejski Punkt Konsultacyjny – numer infolinii +48 735 790 790