INFOLINIA
+48 735 790 790

Dyrektywy Nowego Podejścia - New Approach Directives

Dyrektywy Nowego Podejścia - New Approach Directives - są to przepisy adresowane do Państw Członkowskich, a właściwie do krajów EOG (EEA) mające na celu uzyskanie jednorodnej strefy techniki, oraz wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu bezpiecznych produktów wysokiej jakości. Większość dyrektyw Nowego Podejścia wiąże się z nanoszeniem na wyroby, które spełniają wymagania zasadnicze, oznakowania CE. Lista dyrektyw Nowego Podejścia dostępna na niniejszej stronie internetowej w menu DYREKTYWY >>>