INFOLINIA
+48 735 790 790

DYREKTYWA PPE

DYREKTYWA PPE - Personal protective equipment - skrót odnoszący się do dyrektywy środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG (dyrektywa zmodyfikowana przepisami: 93/68/EWG, 93/95/EWG, 96/58/WE)

Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej - tekst dyrektywy znajdziesz na tej stronie w menu DYREKTYWY