INFOLINIA
+48 735 790 790

Co zawiera cena szkolenia dotyczącego oznakowania CE ?

 

 

Co zawiera cena szkolenia dotyczącego oznakowania CE:

 

  • CERTYFIKAT. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat w formie papierowej. Certyfikat jest imienny. Przy szkoleniach zamkniętych certyfikat otrzymuje także firma. Certyfikat opatrzony podpisem Dyrektora zarządzającego Centrum Certyfikacji CECE-Polska, czerwoną pieczęcią tradycyjną oraz suchym stemplem potwierdzającą autentyczność dokumentu.

 

  • MATERIAŁY. Najwyższej jakości prezentacja i bardzo obszerne materiały szkoleniowe. Materiały zawarte w segregatorach sygnowanych nazwą Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Materiały mają od 150 – 250 stron w zależności od rodzaju szkolenia.

 

  • USŁUGI DODATKOWE. Dostęp do elektronicznej STREFY KLIENTA, zawierającej najnowsze przepisy związane z oznakowaniem CE: dyrektywy Nowego Podejścia, rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenia,  ustawy, wykazy norm zharmonizowanych. Dodatkowo ze STREFY KLIENTA można ściągnąć: najnowsze druki deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE/UE, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji właściwości użytkowych, upoważnionego przedstawicielstwa, grafiki oznakowania CE i znaku budowlanego B itp.

 

  • INFOLINIA. Roczny dostęp do INFOLINII INFORMACYJNEJ O ZNAKU CE dla klientów CECE-Polska.

 

  • POSIŁKI. Dbamy o efektowne przerwy kawowe i pyszne lunche.

 

 Holiday Inn Łódź - posiłki podczas szkoleń CE, organizowanych przez CECE-Polska

Rysunek 1 Taki lunch serwuje restauracja Hotelu Holiday Inn Łódź na szkoleniach Centrum Certyfikacji CECE-Polska 

(pobrano ze strony http://hilodz.com/po/jedzenie-i-picie w dniu 16 maja 2019 o godzinie 16:27)