INFOLINIA
+48 735 790 790

WYRÓB BUDOWLANY (definicja CPD ważna do lipca 2013)

Wyrób budowlany CPD - według dyrektywy budowlanej 89/106/EWG (dyrektywa związana bezpośrednio z oznaczeniem CE) to każdy wyrób wyprodukowany w celu wbudowania go na stałe w obiekty budowlane obejmujące zarówno budynki, jak i budowle inżynierskie. 

Każdy specjalista w zakresie oznakowania CE i znaku budowlanego B, nie będzie traktował tej definicji jako definicji ostatecznej. Wyrobami budowlanymi wymagającym oznakowania CE lub znaku budowlanego B, są wyroby podlegające pod mandaty dla CEN na opracowanie norm zharmonizowanych lub mandaty dla EOTA na opracowanie wytycznych. Stwierdzenie czy coś jest wyrobem budowlanym według dyrektywy 89/106/EWG wraz z późniejszymi uaktualnieniami, nie jest zadaniem łatwym. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie CE - zadzwoń +48 61 830 81 81.