INFOLINIA
+48 735 790 790

Jak sprowadzić maszynę bez znaku CE?

 

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Można sprowadzić maszynę bez znaku CE, jednak proces oceny zgodności w każdym przypadku musi zostać przeprowadzony żeby ją wprowadzić do obrotu i do użytku. Nie ważne czy maszyna sprowadzana jest jednostkowo, czy sprowadzana jest na własny użytek, czy też do masowej sprzedaży, procedura oznakowania CE musi być przeprowadzona.

 

Większość maszyn i urządzeń podlega pod następujące przepisy zasadnicze (dyrektywa 2006/42/WE, dyrektywa 2014/30/UE, dyrektywa 2014/35/UE):

  • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)
  • Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 
  • Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
  • Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits
  • Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)
  • Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)
  • Pełne treści dyrektyw i rozporządzeń można pobrać z menu DYREKTYWY.

 

Maszynę bez CE (oznakowania CE) można sprowadzić na:

  • Targi i pokazy handlowe,
  • Podstawie specjalnej procedury celnej,
  • Są też inne dedykowane metody wprowadzenia wyrobu / maszyny bez CE na Europejski Obszar Gospodarczy – szczegóły omów z naszym konsultantem  - telefon  +48 61 830 81 81 lub skontaktuj się z konsultantem na infolinii Europejskiego Punktu Konsultacyjnego +48 735 790 790 .

 

 

Rysunek 1 Szklolenie CE - Masz wyrób bez CE ? Skorzystaj ze szkolenia

 

Każdy wyrób nawet bez oznaczenia CE, można odzyskać z Urzędu Celnego. Należy jednak pamiętać, że wyrób który opuszcza  magazyn osoby wprowadzającej go na Europejski Obszar Gospodarczy (kraje UE + kraje EFTA – Szwajcaria), musi już posiadać odpowiednią deklarację zgodności i znak CE. Maszyny bez CE nie mogą być użytkowane na EOG. Tym samym należy przeprowadzić proces oceny zgodności. Do przeprowadzenia procesu oceny zgodności upoważniony jest tylko producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Importer i dystrybutor nie mogą przeprowadzić procesu oceny zgodności.

Chcesz przeprowadzić ocenę zgodności swojego wyrobu samodzielnie skorzystaj ze szkoleń CENTRUM CERTYFIKACJI CE-Polska:

 

szkolenie ce dla maszyn   szkolenie ce i b dla wyrobów budowlanych

szkolenie ce podstawy   szkolnie ce dla zabawek

 

Rysunek 2 Szkolenia Centrum Certyfikacji CECE-Polska odbywają się w całej Polsce

 

Centrum Certyfikacji CE-Polska oferuje również badania w zakresie norm zharmonizowanych z przepisami zasadniczymi, doradztwo w zakresie oznakowania CE, jak i kompleksowe procesy oceny zgodności. Chcesz poznać szczegóły wypełnij WNIOSEK lub skontaktuj się z naszym przedstawicielem + 48 61 830 81 81.

 


 

Lider szkoleń znak CE

 

PAMIĘTAJ!

Każdy dzień wyrobu w Urzędzie Celnym bez oznakowania CE i bez decyzji w jakiej procedurze celnej ma wejść, powoduje dodatkowe komplikacje i koszty by go odzyskać. Masz problem – dzwoń natychmiast +48 735 790 790 (infolinia EPK działa w dni powszednie od 8:15 do 15:45).

Pamiętaj, że wyroby / maszyny bez CE łatwiej sprowadzić przez inny kraj Europejskiego Obszaru Gospodarczego (unikaj krajów takich jak Liechtenstein, Rumunia czy Cypr). Polska to jedyny kraj w którym niekompetentni w zakresie oznakowania CE celnicy, wymagają oznaczenia CE na większość wyrobów (nawet na te, które nie wymagają oznakowania CE). Potrzebujesz więcej informacji zadzwoń +48 735 790 790 (infolinia EPK działa w dni powszednie od 8:15 do 15:45).