INFOLINIA
+48 735 790 790

JEDNOSTKA OCENIAJĄCA ZGODNOŚĆ

Jednostka oceniająca zgodność - oznacza jednostkę, która wykonuje czynności z zakresu oceny zgodności, w tym wzorcowanie, badanie, certyfikację i inspekcję. 

Definicja na podstawie: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG,