INFOLINIA
+48 735 790 790

DYREKTYWA R&TTE

DYREKTYWA R&TTE - Radio equipment and telecommunications terminal equipment  - skrót odnoszący się do dyrektywy urządzeń radiowych i końcowych urządzeń terminali telekomunikacyjnych 1999/5/WE

Dyrektywa obowiązywała do 12 czerwca 2016 i została zastąpiona dyrektywą RED - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE - tekst dyrektywy znajdziesz na tej stronie w menu DYREKTYWY