UKE

UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej - urząd administracji rządowej, działający dla Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) będącego organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych. UKE zastąpił działający wcześniej Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, którego z kolei poprzednikiem był Urząd Regulacji Telekomunikacji. Urząd Komunikacji Elektronicznej to organ nadzoru rynku w zakresie ważnych dyrektyw Nowego Podejścia (oznakowanie CE). Niebywałą nobilitacją dla Centrum Certyfikacji CECE-Polska, jest możliwość szkolenia polskich organów nadzoru rynku. Skoro szkolimy kontrolerów rynku, może warto żebyśmy przeszkolili Twoją firmę. Zapraszamy do zapoznania się z akademią CE.

 

Szkolenie CE maszyny    szkolenie znak CE i znak budowlany B 

szkolenie znak CE - podstawy    szkolenie CE dla zabawek

 

-   AKTUALNY KALENDARZ SZKOLEŃ - AKADEMIA CE - KLIKNIJ   -