INFOLINIA
+48 735 790 790

Półmaski z wymiennym filtrem, czyli zastępstwo masek FFP1, masek FFP2 oraz masek FFP3 (koronawirus, SARS-CoV-2, COVID-19)

Półmaski z wymiennym filtrem, czyli zastępstwo masek FFP1, masek FFP2 oraz masek FFP3

Światowa pandemia 2020 - pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, która wywołuje zakaźną chorobę COVID-19 wywoła wiele dyskusji o maskach. W profesjonalnej nomenklaturze wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje masek:

 • maski medyczne,
 • maski ochronne.

 

Maski medyczne - maski chirurgiczne EN 14683 (koronawirus, SARS-CoV-2, COVID-19)

Maski medyczne – a dokładnie maski chirurgiczne, podlegające następującym przepisom:

 

Przepisy zasadnicze - maski chirurgiczne:

 • Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych
 • Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG
 • REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC
 • przepisy pobierzesz z https://www.ce-polska.pl/2017-745-wyroby-medyczne-93-42-ewg
 

Przepisy szczegółowe - maski chirurgiczne:

 • EN 14683 Maski chirurgiczne – Wymagania i metody badań

 

Maski stworzone w celu ochrony pacjenta. Dodatkowo w pandemii SARS stosowane jako bariera mechaniczna, mikrobiologiczna przeciwko rozprzestrzenianiu zakażenia, jednak nie do tego są one tworzone.

 

Rysunek 1 - Maska chirurgiczna EN 14683


 

Maski ochronne, półmaski ochronne - EN 140, EN 143, EN 149 (koronawirus, SARS-CoV-2, COVID-19)

Maski ochronne – a dokładnie będące środkami ochrony indywidualnej podlegające, następującym przepisom:

Przepisy zasadnicze - maski ochronne, półmaski ochrone:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
 • REGULATION (EU) 2016/425 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC 
 • przepisy pobierzesz z https://www.ce-polska.pl/89-686-ewg-dyrektywa-ppe

 

Przepisy szczegółowe - maski ochronne, półmaski ochrone:

 • EN 136 Sprzęt ochrony układu oddechowego – Maski – Wymagania, badanie, znakowanie
 • EN 140 Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie
 • EN 149 Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie
 • EN 405 Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski pochłaniające lub filtrująco pochłaniające z zaworami – Wymagania, badanie, znakowanie

 Maski będące środkiem ochrony indywidualnej za główne zadanie mają chronienie osoby która je nosi. Najpopularniejsze stały się maski jednorazowe o oznaczeniu FFP2 i FFP3.

Jednak nie można zapomnieć o półmaskach profesjonalnych typu P2 i P3, które właściwie są odpowiednikiem półmasek FFP2 i półmasek FFP3. Maski takie mają cześć twarzową wielorazowego użytku i wymienne filtry. Maski w normalnych warunkach były stosunkowo drogie, w warunkach pandemii zostały trochę zapomniane, a ich ceny nie poszybowały wcale tak wysoko. Półmaski P2 i P3 zdecydowanie lepiej osłaniają układ oddechowy, cechuje je mniejsze ryzyko uszkodzenia, a cześć twarzowa nadaje się do skutecznej dezynfekcji. Przy długim użytkowaniu półmaski podlegające pod normę PN-EN 140 wraz z filtrami podlegającymi pod normę PN-EN 143 stają się świetną alternatywą.

Jak wyglądają półmaski z filtrem EN143:2000 P2 NR

FIltr do maski STER ST-01 - EN 143 - EN 143:2000 P2 NR         Półmaska STER ST-01 - EN 140

Rysunek 2 Półmaski profesjonalne EN140 z filtrem - Półmaski STER ST-01 z filtrem STER ST4000 (filtr EN143:2000 P2 NR)

 

Zdjęcia masek udostępniono dzięki uprzejmości firmy STER Sp. z o.o., ul Ster 1, 62-080 Swadzim. Ster to największy europejski producent siedzeń, który w roku 2019 stworzył półmaskę ST-01 oraz filtr ST4000 EN143:2000 P2 NR, dla potrzeb swoich pracowników i pracowników firm kooperujących. Jednak po wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, Zarząd Ster zdecydował o produkcji masowej. W związku z zapotrzebowaniem na maski podajemy numer do producenta, który prowadzi tylko sprzedaż hurtową +48 781 447 902.

 

Chcesz sprowadzić lub certyfikować maski, półmaski, ćwierćmaski, maski chirurgiczne – infolinia Europejskiego Punktu Konsultacyjnego - kliknij

 

Infolinia CE