INFOLINIA
+48 735 790 790
24/11/2016

Wyroby budowlane – certyfikacja

Jak certyfikować wyrób budowlany ?

Wyroby budowlane - certyfikacja CE, jak to zrobić ?

Wyroby budowlane - certyfikacja B, jak to zrobić ?

 

Masz problemy z wdrożeniem znaku CE albo znaku budowlanego B dla wyrobów budowlanych zapoznaj się z rozporządzeniem CPR 305/2011 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG – więcej kliknij bezpośredni link:http://www.ce-polska.pl/dyrektywy-nowego-podejscia-znak-ce

 

Potrzebujesz pomocy telefonicznej skorzystaj z Europejskiego Punktu Konsultacyjnego w sprawie oznakowania CE i znaku budowlanego B – infolinia +48 730 790 790 (koszt zwykłego połączenia według stawek Twojego operatora).

 

Chcesz biegle poruszać się po zagadnieniach związanych ze znakiem Ce lub znakiem budowlanym B ? Chcesz, żeby certyfikacja wyrobów budowlanych nie miała przed Tobą tajemnic – zapisz się na szkolenie bezpośredni link: http://www.ce-polska.pl/wyroby-budowlane---oznaczenie-ce-lub-b---szkolenie-.html) lub zadzwoń +48 61 830 81 81.

 

Wyroby budowlane – certyfikacja – znak CE - znak budowlany B – deklaracje właściwości użytkowych – krajowe deklaracje zgodności – krajowe deklaracje właściwości użytkowych

 

Zapraszamy do współpracy

Zespół Centrum Certyfikacji CECE-Polska