INFOLINIA
+48 735 790 790

Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ dotyczących znaku CE 2016 / 2017 – Centrum Certyfikacji CECE-Polska

 

§ 1. ORGANIZATOR

1. Organizatorem szkoleń jest:
Centrum Certyfikacji CECE-Polska
ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań, PL, 
NIP:778-010-31-32, REGON: 004852214, 
konto: PL 49 2130 0004 2001 0304 9590 0001
(kod SWIFT: INGBPLPW, Volkswagen Bank Polska S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Poland)
 
2. Kontakt do ORGANIZATORA szkoleń:
2.1 Kontakt telefoniczny: +48 61 830 81 81
2.2. Kontakt mailowy:   szkolenia@ce-polska.pl
2.3 Kontakt telefoniczny w sprawie płatności: +48 735 790 790
2.4 Kontakt mailowy w sprawach płatności: faktury@cece-polska.pl
2.5 Adres korespondencyjny:
               Centrum Certyfikacji CECE-Polska – szkolenia
               Ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań, PL
2.6 Kontakt korespondencyjny w sprawach płatności:
               Centrum Certyfikacji CECE-Polska – faktury
               Ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań, PL
 
3.Organizator szkoleń oświadcza, że jest jednostką kompetentną w zakresie procesów oceny zgodności. Firma prowadzi działalność wdrożeniową, konsultingową, szkoleniową i badawczą w zakresie dyrektyw Nowego Podejścia (znakowanie CE).
 
4.Szkolenia prowadzą trenerzy z co najmniej 7 letnim doświadczeniem w zakresie oceny zgodność, posiadający wykształcenie wyższe, na co dzień stojący na czele grup doradczych Centrum Certyfikacji CECE-Polska

 

§ 2. UCZESTNIK

1. Uczestnikiem szkolenia mogą być:

1.1 Osoby prywatne.
1.2 Pracownicy firm.
1.3 Pracownicy administracji rządowej.
1.4 Pracownicy fundacji.
1.5 Pracownicy organizacji non-profit.
1.6 Pracownicy placówek naukowych i badawczych.
 

2. Organizator szkolenia może, odmówić przyjęcia zgłoszenia danej osoby lub firmy, bez podania przyczyny.

 

§ 3. ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni przed szkoleniem.

2. Organizator może przyjąć zgłoszenie w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem. Wymaga to kontaktu z Organizatorem – numer kontaktowy +48 735 795 795, +48 61 830 81 81, szkolenia@ce-polska.pl

3. Zgłoszenia na szkolenie należy dokonywać przez stronę - http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce wypełniając odpowiedni formularz zgłoszeniowy dostępny po wybraniu odpowiedniego szkolenia (zakładka menu ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA). W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt +48 735 790 790.

4. W przypadku gdyby Państwa przeglądarka nie zgodna z systemem naszej strony www prosimy o kontakt telefoniczny (+48 735 790 790) lub przesłanie na adres mailowy szkolenia@ce-polska.pl następujących danych:

  • tytuł i termin szkolenia,
  • imiona i nazwiska uczestników,
  • numer kontaktowy,
  • dane firmy (pełna nazwa, adres, NIP)
  • informacja o fakturze proforma jeśli faktura jest konieczna do przelewu.

 

§ 4. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

1.Uczestnik może odwołać swoje uczestnictwo w szkoleniu w terminie 7 dni roboczych przed jego realizacją. Odwołanie musi wpłynąć na adres mailowy ORGANIZATORA: szkolenia@ce-polska.pl.  Odwołanie uczestnictwa z zachowaniem wyżej wymienionych terminów nie wywołuje żadnych kosztów po stronie UCZESTNIKA. Zwrot pieniędzy nastąpi na ustalone konto w terminie 7 dni roboczych od momentu ustalenia danych do zwrotu.

2.Odwołanie udziału w szkoleniu, przez uczestnika, w terminie krótszym niż 7 dni roboczych powoduje wystawienie faktury na kwotę zawartą w ogłoszeniu o szkoleniu.

3.W przypadku wypadków losowych, chorób uczestników szkolenia, ich zgłoszenie może być przepisane na inny termin szkolenia w ciągu roku od daty realizacji wcześniej zarezerwowanego terminu szkolenia. Uczestnik ponosi jedynie koszty obsługi, które nie przekroczą 145 złotych netto + 23% VAT. Koszty mogą być anulowane.

 

§ 5. CENY SZKOLEŃ

1. Ceny szkolenia zawarte są na stronie internetowej – http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

2. Przesłanie zgłoszenia stanowi gwarancję niezmienności ceny.

3. Ceny szkolenia poddane są w wartościach netto.

4. Podatek VAT na usługi będące przedmiotem regulaminu to 23%.

5. Centrum Certyfikacji CECE-Polska obsługuje klientów, którzy uzyskali finansowanie ze środków publicznych.

6. Centrum Certyfikacji CECE-Polska obsługuje klientów krajowych i zagranicznych.

7. Płatność za szkolenie powinna być zrealizowana w złotych polskich. W sprawach płatności w innej walucie prosimy kontaktować się telefonicznie +48 61 830 81 81 lub mailowo faktury@ce-polska.pl. Obsługujemy płatności w EURO oraz DOLARACH AMERYKAŃSKICH (płatności nie mogą być zrealizowane na numer konta podany w niniejszym regulaminie).

8. Cena szkolenia nie uwzględnia kosztów parkingów (w niektórych lokalizacjach parking jest bezpłatny), kosztów dojazdu, kosztów noclegu. Centrum Certyfikacji CECE-Polska może udzielić wparcia w kwestii rezerwacji noclegu, jednak nie organizuje noclegów dla uczestników.

 

§ 6. PŁATNOŚCI I FAKTURY

1. Wpłaty za szkolenie należy dokonać na 7 dni przed szkoleniem (pieniądze winny być zaksięgowane na Naszym koncie na 7 dni przed szkoleniem) na konto:

Centrum Certyfikacji CECE-Polska, ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań, PL,
NIP:778-010-31-32, REGON: 004852214, konto: PL 49 2130 0004 2001 0304 9590 0001, kod SWIFT: INGBPLPW, Volkswagen Bank Polska S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Poland

2. Konto wskazane w pkt. 1 dotyczy tylko wpłat w ZŁOTYCH POLSKICH. Wpłaty w innych walutach realizowane są na konta o innych numerach. Wpłaty w EURO lub DOLARACH AMERYKAŃSKICH możliwe po kontakcie z działem księgowości: faktury@ce-polska.pl.

3. Organizator może przyjąć zgłoszenie i płatność w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem. Wymaga to kontaktu z Organizatorem – numer kontaktowy +48 735 795 795 lub +48 61 830 81 81.

Zgłoszenia realizowane w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem, wymagają dokonania wpłaty w dniu zgłoszenia.

 

§ 7. TERMINY I MIEJSCA SZKOLEŃ

1. Szkolenia odbywają się w terminach i miejscach ogłoszonych na stronie internetowej, potwierdzonych w odpowiednich wiadomościach (wysłanych pocztą elektroniczną) dostarczonych do osób zgłaszających uczestników szkolenia.

2. Miejsce szkolenia w wyjątkowych przypadkach może być zmienione w dzień poprzedzający szkolenie. Nowe miejsce szkolenia musi być w standardzie nie niższym niż wskazane w ogłoszeniu pierwotnym i znajdować się nie dalej niż 20 km od miejsca szkolenia wskazanego w ogłoszeniu.

3. W wyjątkowych przypadkach szkolenie może być odwołane. Pieniądze za szkolenie zostaną zwrócone na konto wskazane przez zgłaszającego na szkolenie w terminie 7 dni roboczych lub uczestnik szkolenia może być przepisany na następny termin. Szkolenie może być odwołane na dzień przed terminem realizacji do godziny 12:00.

 

§ 8. PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Każdemu uczestnikowi szkoleń realizowanych przez Organizatora, przysługują:

1.1 Materiały szkoleniowe w wersji papierowej.

1.2 Dostęp do aktualnych przepisów na co najmniej 2 lata, dzięki udostępnionej STREFIE KLIENTA, na stronie internetowej www.CE-Polska.pl menu STREFA KLIENTA (dostęp do strefy klienta - http://www.ce-polska.pl/web/auth/login hasło i login znajdują się w na odwrocie strony tytułowej materiałów szkoleniowych w wersji papierowej - §4 pkt 1, ppkt 1.1 ),

1.3 Dostęp do INFOLINI CE na co najmniej 2 lata. Numer infolinii znajduje się w materiałach szkoleniowych na odwrocie strony tytułowej oraz w STREFIE KLIENTA. Koszt korzystania z infolinii to koszt zwykłego połączenia krajowego.

1.4 Uczestniczenie w DYSKUSJI bezpośrednio po szkoleniu.

 

2. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z:

2.1 Przerwy kawowej.

2.2 Przerwy lunchowej.

 

3. Każdy uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT wydany przez Centrum Certyfikacji CECE-Polska ważny na okres dwóch lat.

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do uzupełnia ankiety po szkoleniu.

5. Uczestnicy szkolenia nie mogą utrwalać szkolenia bez pisemnej zgody Organizatora.

6.Zabrania się także rozpowszechniania i powielania materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej papierowej i każdej innej.

7. Uczestnik szkolenia być nie wpuszczony na szkolenie jeśli spóźni się więcej niż dwie godziny.

 

§ 9. REKLAMACJE

1.Reklamacje można składać w terminie 14 dni od realizacji szkolenia. Reklamacje prosimy wysyłać na adres korespondencyjny: Centrum Certyfikacji CECE-Polska – REKLAMACJE, ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań, PL