INFOLINIA
+48 735 790 790

Podstawy

Co oznacza znak CE ?

Znak CE to Conformite Europeenne - zgodność europejska. Umieszczenie znaku CE na wyrobie jest deklaracją producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw Nowego Podejścia


Kto może nadać znak CE ?

Oznakowanie CE może nadać producent lub jego upoważniony przedstawiciel.


Kto może pomóc we wdrażaniu znaku CE ?

Kompleksowe procesy wdrożenia znaku CE w Polsce przeprowadza CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska. Chcesz wdrożyć oznakowanie CE, zadzwoń tel +48 61 830 81 81.


Czy oznaczenie CE jest obowiązkowym czy dobrowolnym oznakowaniem ?

Jeżeli wyrób podlega pod którąś z dyrektyw Nowego Podejścia oznakowanie CE jest obowiązkowe. Nie można nadać oznakowania CE na wyroby, które nie podlegają pod dyrektywy Nowego Podejścia.


Czy producent lub upoważniony przedstawiciel może nadać oznakowanie CE samemu, czy potrzebuje do tego jednostki notyfikowanej ?

Większość wyrobów podlega pod tak zwany moduł A czyli moduł samooceny producenta. Jeśli mamy do czynienia z innym modułem, potrzebujesz działań strony trzeciej. W sprawie szczegółów skorzystaj z infolinii +48 735 790 790.


Czym jest certyfikat CE ?

Pojęcie "Certyfikat CE" w nomenklaturze dyrektyw Nowego Podejścia nie istnieje. Jeśli ktoś mówi o certyfikacie CE to najprawdopodobniej chodzi mu o deklarację zgodności (rodzaje deklaracji zgodności: deklaracja zgodności UE, deklaracja zgodności WE, krajowa deklaracja zgodności, deklaracja właściwości użytkowych).


Czym jest deklaracja zgodności ?

Deklaracja zgodności jest potwierdzeniem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, że określony w niej wyrób spełnia wszystkie przepisy zasadnicze, którym podlega (przepis zasadniczy jest dyrektywą Nowego Podejścia). Tym samym deklaracja jest potwierdzeniem, że wyrób spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa i jakości określone w przepisach europejskich zarówno zasadniczych jak i szczegółowych (normy zharmonizowane).


Czym jest Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU / DoP) ?

Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU (ang. Declaration of Performance DoP) jest potwierdzeniem, że wyrób rozporządzenia 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych. Deklaracja Właściwości użytkowych to specjalny rodzaj deklaracji zgodności zarezerwowany tylko dla wyrobów budowlanych które są oznakowane znakiem CE (nie dotyczy wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B). 


Czym są przepisy zasadnicze ?

Przepisy zasadnicze to nic innego jak dyrektywy Nowego Podejścia. Przepisy te są dostęne na tej stronie internetowej w menu DYREKTYWY.


Czym są przepisy szczegółowe ?

Przepisy szczegółowe to normy mające status norm zharmonizowanych (normy, których zastosowanie powoduje spełnienie zasadniczych wymagań zawartych w dyrektywach Nowego Podejścia). Normy zharmonizowane można kupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym www.PKN.pl.


Gdzie można dowiedzieć się więcej o znaku CE ?

Można skorzystać z infolinii Europejskiego Punktu Konsultacyjnego +48 735 790 790.


Gdzie można przejść szkolenie z oznaczenia CE ?

Najlepiej wybrać szkolenia, lidera rynku, firmy która przeszkoliła tysiące przedsiębiorców i ich pracowników. Na polskim rynku numerem jeden jest CE-Polska. Dostępne są następujące tematy szkoleń: