INFOLINIA
+48 735 790 790

2006/42/WE Dyrektywa maszynowa MD (poprzednio obowiązująca 98/37/WE)

skrót: MD
numer (język polski): 2006/42/WE
numer (język angielski): 2006/42/EC
uaktualnienia: 2009/127/WE
poprzednio obowiązujące:

98/37/WE, 89/392/EWG

 

Dyrektywa maszynowa MD / Dyrektywa 2006/42/WE:

  • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)
  • Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 

 

Aby sprecyzować zakres dyrektywy maszynowej 2006/42WE, najlepiej odnieść się do definicji maszyny. Maszyną nazywamy: zespół sprzężonych części lub elementów składowych, z których przynajmniej jedna część lub element wykonuje ruch, wraz z odpowiednimi elementami uruchamiającymi, obwodami sterowania, zasilania, itp. połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie, zwłaszcza przetwarzanie, obróbkę, przemieszczanie lub pakowanie materiałów. Oznakowaniu CE podlegają również części zamienne i oprzyrządowanie maszyn.