INFOLINIA
+48 735 790 790

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności - (potocznie błędnie nazywana Certyfikatem CE) dokument związany z dyrektywami Nowego Podejścia, które mówią o oznakowaniu CE (w przypadku niektórych wyrobów budowlanych mówiący o znaku B). Deklaracja zgodności to nie pełna nazwa dokumentu. Wyróżniamy następujące deklaracje zgodności (pełne nazwy dokumentu):

 

 

W wyżej wymienionych dokumentach producent lub jego upoważniony przedstawiciel potwierdzają zgodność z wyrobu z wymogami zawartymi w przepisach zasadniczych (dyrektywy Nowego Podejścia oraz Rozporządzenia - więcej kliknij ) oraz w przepisach szczegółowych (normy zharmonizowane - więcej kliknij).

 

Każda dyrektywa określa treść deklaracji zgodności. Standardowe elementy to:

  • pełne dane producenta lub upoważnionego przedstawiciela
  • dokładne dane identyfikujące wyrób (nazwa, typ, podtyp, model...)
  • odniesienie do przepisów zasadniczych
  • odniesienie do przepisów szczegółowych
  • oświadczenie zgodności
  • podpis osoby upoważnionej (z reguły właściciel lub osoby odpowiedzialne za reprezentacje)

 

Niektóre dyrektywy wymagają dodatkowych zapisów (sprawdź w załącznikach do dyrektyw).

 


 

  • Potrzebujesz dodatowych informacji skorzystaj z naszych SZKOLEŃ.
  • Możesz też zamówić wykonanie deklaracji zgodności UE, deklracji zgodności WE, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji zgodności, krajowej deklracji właściwości użytkowych oraz etykiet i tabliczek znamionowych - zadzwoń +48 61 830 81 81.