INFOLINIA
+48 735 790 790

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) - Declaration of Performance (DoP)

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU lub DoP) jest potwierdzeniem, że wyrób spełnia wymagania przepisów szczegółowych zawartych w normach zharmonizowanych lub że wystawiono na niego dokument Europejskiej Oceny Technicznej. Deklaracja Właściwości Użytkowych dotyczy tylko wyrobów budowlanych zgodnie z następującymi przepisami zasadniczymi (od 1 lipca 2013 dyrektywa CPD 89/106/EWG zostaje zastąpiona rozporządzeniem CPR o numerze 305/2011):

  • Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC 
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

 

Jeśli na wyrób wystawiono Deklarację Właściwości Użytkowych (wzór znajdziesz w SŁOWNIKU na niniejszej stronie) oznacza to, że na jego etykiecie widnieje znak CE. Potrzebujesz odpowiedzi na pytanie jak przeprowadzić proces oceny zgodności i jak oznakować produkt znakiem CE ? Nie wiesz jak wystawić deklarację właściwości użytkowych ? Skorzystaj z naszego szkolenia:

 

Szkolenie oznaczenie CE i znak budowlany B.

rys.1 Informacja o szkoleniu dotyczącym oznaczenia CE i znaku budowlanego B - kliknij w obrazek

 

 

Sprawdź lokalizacje szkoleń CE-Polska - kliknij
Więcej informacji o szkoleniach CE-Polska - kliknij
Potrzebujesz informacji zadzwoń - telefon +48 61 830 81 81 lub +48 735 790 790.