INFOLINIA
+48 735 790 790

CERTYFIKAT CE

Certyfikat CE - pojęcie nie istniejące w polskim systemie prawnym dotyczącym dyrektyw NOWEGO PODEJŚCIA (dyrektywy mówiące jak wprowadzać znak CE).

Pojęcie potoczne określające dokument - deklarację zgodności UE / deklarację zgodności WE / deklarację właściwości użytkowych (deklaracja zgodności UEdeklaracja zgodności WE, deklaracja właściwości użytkowych - patrz słownik). Pojęcie CERTYFIKAT CE jest bardzo często używane przez Urzędy Celne, osoby związane z przetargami publicznymi, inwestorski nadzór budowlany (w tym przypadku poprzez certyfikat CE, błędnie rozumie się także dokument - krajowej deklaracji zgodności / krajowej deklaracji właściwości użytkowych, który dotyczy oznakowania znakiem B) oraz osoby, które zaczynają poruszać się po dyrektywach w celu oznaczenia wyrobów znakiem CE i w celu wystawienia deklaracji zgodności WE.