INFOLINIA
+48 735 790 790

2011/65/UE Dyrektywa RoHS

skrót: RoHS
numer (język polski): 2011/65/UE
numer (język angielski): 2011/65/EU
uaktualnienia: brak
poprzednio obowiązujące:

2002/95/WE

 

Dyrektywa 2011/65/UE / dyrektywa RoHS / dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 • Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

 

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

Dyrektywa RoHS (tak naprawdę dyrektywa RoHS II) określa zasady dotyczące ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE), aby przyczynić się do lepszej ochrony zdrowia ludzi i środowiska, w tym do przyjaznego dla środowiska odzysku i unieszkodliwiania zużytego EEE. Substancje objęte ograniczeniem maksymalnej ich wartości stężenia dopuszczalnego wagowo w materiałach jednorodnych to:

 • Ołów (0,1 %),
 • Rtęć (0,1 %),
 • Kadm (0,01 %),
 • Sześciowartościowy chrom (0,1 %),
 • Polibromowane bifenyle (PBB) (0,1 %),
 • Polibromowane etery difenylowe (PBDE) (0,1 %).

 

Dyrektywę RoHS 2011/65/UE stosuje się do:

 • Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego - kategoria 1 RoHS
 • Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego - kategoria 2 RoHS
 • Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny - kategoria 3 RoHS
 • Sprzęt konsumencki - kategoria 4 RoHS
 • Sprzęt oświetleniowy - kategoria 5 RoHS
 • Narzędzia elektryczne i elektroniczne - kategoria 6 RoHS
 • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy - kategoria 7 RoHS
 • Wyroby medyczne - kategoria 8 RoHS
 • Przyrządy do nadzoru i sterowania, włącznie z przyrządami do nadzoru i sterowania w obiektach przemysłowych  - kategoria 9 RoHS
 • Automaty wydające - kategoria 10 RoHS
 • Inne EEE nieobjęte żadną z powyższych kategorii. - kategoria 11 RoHS

 

Kto się zajmuje badaniami związanymi z dyrektywą RoHS 2011/65/UE w Polsce ?

Badania prowadzone są przez niewiele firm. Jedną z nich jest Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Potrzebujesz więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81.


 

Więcej informacji o dyrektywie RoHS udzieli Europejski Punkt Konsultacyjny + 48 735 790 790. Skorzystaj także z naszych SZKOLEŃ. Dyrektywa RoHS omawiana jest na szkoleniu z PODSTAW OZNAKOWANIA CE